نگاهی به پدیده رانت و رانت جویی در ایران
63 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » شهريور 1384 - شماره 45 » (12 صفحه - از 21 تا 32)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در سالهای اخیر، سوء استفاده مالی از قدرت و تصمیم‏گیری در جهت اهداف شخصی و محافل گروهی، نظر بسیاری از دلسوزان و اندیش‏ورزان را به خود معطوف کرده است. از آنجا که این امر، تبعیض و فساد به حساب می‏آید، رهبر فرزانه انقلاب همگان را به مبارزه بی‏امان با فقر، فساد و تبعیض فرا خوانده‏اند. ناگفته پیداست که فقر زاییده فساد است و فساد نیز زاییده تبعیض. تبعیض نیز به معنای امتیاز نارواست و مصداق بارز تبعیض در ادبیات اقتصادی، رانت یا مفت خواری و کسب ثروتهای بادآورده در سایه این پدیده است. سوگمندانه باید گفت که فساد اقتصادی ـ سیاسی و سوء استفاده از قدرت برای به دست آوردن ثروت یا قدرت بیشتر به طرز مرموز و نگران کننده‏ای به یکی از مهمترین معضلات جامعه تبدیل شده است. فساد مالی، انگیزه کار و تولید را تضعیف و خلاقیتها و نیروهای تولیدکننده را به سوی کجی و ناراستی می‏کشاند. در این حال منابع ثروت، آموزش و قدرت انحصاری می‏شوند و تبعیض و فساد، کم کاری، رشوه‏خواری و ملاحظه ضابطه به جای رابطه، عزل و نصبهای خارج از ضابطه و... جامعه را فرا می‏گیرد. بر این اساس، این نوشتار در پی آن است که با کالبد شکافی پدیده رانت، اطلاع‏رسانی اولیه را در اختیار قرار دهد. باشد که با شناخت بیشتر این معضل، کاربست‏های عملی در پاکسازی جامعه از این آسیب جدی فراهم آید