فرزندان شیطان
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آنچه در این نوشتار می آید، ماهیت شناسی، خاستگاه و دیرینه شناسی شیطان پرستی، آشنایی با معماران این تفکر، نمادها، ابزارهای جاذب و نقد رویکردها و عملکردهای شیطان پرستان است. در جریان شناسی این فرقه، پس از آن که شیطان در قاموس عرف و دین واکاوی شده، به دیرینه شناسی و پیشینه شیطان پرستی توجه شده، آنگاه گذری بر شیطان پرستی در ایران صورت گرفته و دریچه ای به سوی آشنایی با معماران شیطان پرستی گشوده شده و مهمترن ابزارها و نمادهای این فرقه بویزه موسیقی و نمادهای نهادینه شده انان معرفی و بازنمایی شده است. امید می رود که جریان شناسی و پی آورهای آن، از نگاه تیزبین جوانان شیعی، اهداف، ابزارها و عملکرد آنان مغفول نمانده و با عطف توجه به عوامل و زمینه های ترویج شیطان گرایی و چگونگی مواجهه با آن در مهار و رخنه آن در جامعه اسلامی کوشا باشند. کتاب "فرزندان شیطان " توسط انتشارات "مرکز نشرهاجر" و به تحقیق و قلم دکترسیدحسین اسحاقی در 272 صفحه و تیراز 2000 نسخه و با قیمت 65000 ریال در نمایشگاه تهران در معرض علاقه مندان قرار خواهد گرفت.