نقش فرهنگ در مقاوم سازی اقتصاد
50 بازدید
ناشر: هاجر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
رابطه فرهنگ و توسعه و پیشرفت، حاصل یک نگرش خاص به عالم است و بدون ایجاد این نگرش سوگیری و جهت گیری توسعه اقتصادی نامناسب خواهد بود. در اقتصاد اسلامی، فرهنگ و پایبندی به ارزش های آن جایگاه ممتازی دارد. فرهنگ اقتصاد به هوا در تار و پود اقتصاد اسلامی تنیده شده و آن را از مادی گرایی صرف و سودآوری محض خارج می سازد. درراستای تبیین اقتصاد مقاومتی مبتنی بر فرهنگ اسلامینیاز به بازتعریف فرهنگ و توسعه فرهنگی از یک سو و رشد و توسعه اقتصادی از دگر سو و همچنین تأثیر فرهنگ در اقتصاد مقاومتی می باشد. بر این اساس پس از مفهوم شناسی ابتدا توسعه فرهنگی، سپس توسعه اقتصادی و آنگاه رابطه فرهنگ و اقتصاد و چگونگی پویایی و بالندگی اقتصاد مقاومتی در بستر فرهنگ دینی مورد توجه قرار گرفته است. البته در این راستا به نقش پر رنگ مردم و دولت اسلامی در تحقق اقتصاد مقاومتی نیز دریچه ای گشوده شده است. امید که در پرتو مهندسی فرهنگی در اقتصاد مقاومتی، شاهد اقتدار فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، علمی و... مکتب تشیع بوده و الگویی نمادین برای تأسی همه امت هایی باشد که در پی رهایی از سلطه اقتصادی، فرهنگی مستکبران عالم اند. کتاب "نقش فرهنگ در مقاوم سازی اقتصاد " توسط انتشارات "مرکز نشرهاجر" و به قلم دکترسیدحسین اسحاقی در 276 صفحه و تیراز 2000 نسخه و با قیمت 78000 ریال در نمایشگاه تهران در معرض علاقه مندان قرار خواهد گرفت.